Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд Универсален фонд За фонда Правилник на УПФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Видове пенсии и плащания
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДЕКЛАРАЦИИ 
  Заявление за участие - УПФ  
  Заявление за възобновяване на участие - УПФ 
  Заявление за прехвърляне - УПФ 
  Основна информация за осигурените лица - за промяна на участие
  Основна информация за осигурените лица - за участие
  Основна информация за осигурените лица -  възобновяване на осигуряване
  Заявление за промяна на лични данни 
  Заявление за изтегляне на средства  и неговите приложения: Образец 2 Образец 3 Образец 4 
  Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие

ДОГОВОРИ 
  Осигурителен договор - УПФ 

    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО и съгласно раздел III на изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл.123и, ал.2 и чл. 180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО.

2020 г.
Годишен финансов отчет   ,  одиторски доклад   и доклад за дейността   на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт". 

2019 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад   и доклад за дейността   на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".    

2018 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад  и доклад за дейността  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".    
2017 г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад и доклад за дейността  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
   2016 г.
Годишен финансов отчет  и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".  
   2015 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2014г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 
2013 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2012 г.
  Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2011 г.
  Годишен финансов отчет  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
   2010 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
  2009 г.
 Годишен финансов отчет на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 Финансови отчети по образци на КФН  на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 Одиторски доклад на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" .

                 2008 г.
  Годишен финансов отчет за 2008 г. на Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".