Стойността на един дял в лева за 17.01.2020г. : за ППФ 1,58771лв. , за УПФ 1,61743лв. , за ДПФ 1,70373лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд За фонда Правилник на ППФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?

СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕ
ДПФ ППФ УПФ
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Графиките отразяват изменението в стойностите на един дял към последния работен ден на всеки месец за цялото време на действие на съответния пенсионен фонд (професионален, универсален, доброволен)

КАЛКУЛАТОР НА ПЕНСИЯ

С помощта на този калкулатор бихте могли да изчислите прогнозен размер на натрупаната сума по Вашата индивидуална партида.

Брутно месечно трудово възнаграждение: лв.
Брой години до пенсиониране: години
Годишна доходност:
Натрупана сума до момента: лв.
Категория труд: първа категория
втора категория
 
Натрупана сума: лв.
Размер на пенсията: лв.
Примерните изчисления в калкулатора са направени при действието на следните условия:
• Такса за обслужване на дейността – 3.75 на сто от всяка осигурителна вноска;
• Инвестиционна такса – 0.75 на сто върху нетните активи на Фонда;
• Технически лихвен процент, при определяне размера на пенсията – 4.00 на сто;
• Възраст за пенсиониране – 61 г. и 4 месеца за жените и 64г. и 2 месец за мъжете;
• Срок на пенсията – 8 г. за Първа категория труд и 3 г. за Втора категория труд;
• Вноска в размер на 12.00 на сто и 7.00 на сто от Брутното трудово възнаграждение съответно за първа и втора категория труд.

Забележка: Тези размери на натрупаната сума и пенсия са примерни и посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.