Документи

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДЕКЛАРАЦИИ 
   Заявление за участие - ППФ 
   Заявление за прехвърляне - ППФ 
    Основна информация за осигурени лица  за промяна на участие
   Основна информация за осигурените лица  за участие
   Заявление за промяна на лични данни 
    Заявление за изтегляне на средства и неговите приложения: Образец 2 Образец 3  ; Образец 4  Образец 5 
   ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие 
    Декларация по чл.142, ал.1, т.2 от КСО - при заявление за еднократно или разсрочено изплащане на до 50 % от средствата при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто

 ДОГОВОРИ 
Осигурителен договор - ППФ 

    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.190, ал.2, т.1-3 от КСО и чл.4, ал.2, т.19 от Наредба № 61 за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.
2023 г. - публикувани на 27.06.2024 г.
Годишен финансов отчетодиторски доклад и  доклад за дейността  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
2022 г.  - публикувани на 08.06.2023 г.
Годишен финансов отчет,  одиторски доклад и доклад за дейността на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
2021 г.  - публикувани на 29.06.2022 г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад и доклад за дейността на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
2020 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад   и доклад за дейността   на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
2019
г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад  и доклад за дейността   на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2018 г.
Годишен финансов отчет одиторски доклад и доклад за дейността  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2017 г.
Годишен финансов отчет , одиторски доклад и доклад за дейността  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
 2016 г.
Годишен финансов отчет  и одиторски доклад  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2015 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
 2014 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2013 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2012 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
 2011 г.
 Годишен финансов отчет  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 

  2010 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
  2009 г.
 Годишен финансов отчет  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Финансови отчети по образец на КФН на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".