Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд Професионален фонд За фонда Правилник на ППФ Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Попечителски съвет Е-заявление Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

Документи

ЗАЯВЛЕНИЯ и ДЕКЛАРАЦИИ 
   Заявление за участие - ППФ 
   Заявление за прехвърляне - ППФ 
   Основна информация за осигурените лица за промяна на участие
   Основна информация за осигурените лица за участие
   Заявление за промяна на лични данни 
   Заявление за изтегляне на средства и неговите приложения: Образец 2 Образец 3  ; Образец 4  Образец 5 
   ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие 

 ДОГОВОРИ 
   Осигурителен договор - ППФ

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
Информацията се предоставя на основание чл.180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО и съгласно раздел III на изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл.123и, ал.2 и чл. 180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО.  

2020 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад   и доклад за дейността   на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
2019
г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад  и доклад за дейността   на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2018 г.
Годишен финансов отчет одиторски доклад и доклад за дейността  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2017 г.
Годишен финансов отчет , одиторски доклад и доклад за дейността  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
 2016 г.
Годишен финансов отчет  и одиторски доклад  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2015 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт"
 2014 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2013 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
2012 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
 2011 г.
 Годишен финансов отчет  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 

  2010 г.
 Годишен финансов отчет и одиторски доклад  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" 
  2009 г.
 Годишен финансов отчет  на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Финансови отчети по образец на КФН на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Одиторски доклад на Професионален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".