Стойността на един дял в лева за 14.01.2022г. : за ППФ 1,66303лв. , за УПФ 1,66805лв. , за ДПФ 1,74989лв.  
  Начало Новини За контакти  
   
 
 
Доброволен фонд За фонда Правилник на дпф Документи Калкулатор Инвестиции Инвестиционни резултати и риск Консултативен съвет Е-заявление Професионален фонд Универсален фонд
История на дяловете
За клиенти
За дружеството
Осигурителна система

Проверете вашата партида


РегистрацияЗабравена парола?


Адрес за кореспонденция: София, п.к 1618
бул. „Цар Борис III “ 136 В

ДОКУМЕНТИ

            ЗАЯВЛЕНИЯ и ДЕКЛАРАЦИИ
   Заявление за прехвърляне - ДПФ 

  
 Основна информация за осигурените лица   за промяна на участие
   Основна информация за осигурените лица   лични вноски
   Основна информация за осигурените лица   осигурители
   Заявление за промяна на лични данни 
   Заявление за изтегляне на средства и неговите приложения: Образец 2  ; Образец 3  ; Образец 4 
    

     ДОГОВОРИ
   Договор за ДПФ - с лични вноски  и неговите приложения Образец 1 
   Договор за ДПФ - с осигурител  и неговите приложения: 
            Приложение 1 ;Приложение 2  ;Приложение 3 
   Договор за ДПФ - от друг осигурител и неговото приложение:Приложение 1А 
   Договор за ДПФ  за средства прехвърлени от доброволни пенсионни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества, за сметка на осигурител и негоеите приложения: Образец 1 

    ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
     Информацията се предоставя на основание чл.180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО и съгласно раздел III на изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл.123и, ал.2 и чл. 180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО.  

2020 г.
Годишен финансов отчет ,  одиторски доклад  и доклад за дейността 
на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2019
г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад   и доклад за дейността    на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2018 г.
Годишен финансов отчет  ,  одиторски доклад  и доклад за дейността    на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2017 г.
Годишен финансов очтет ,  одиторски доклад  и доклад за дейността   на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2016 г.
Годишен финансов очтет  и одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2015 г.
Годишен финансов очтет и одиторски доклад  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 2014 г.
Годишен финансов очтет и одиторски доклад  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2013 г.
Годишен финансов отчет и одитордки докладна Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2012 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
2011 г.
  Годишен финансов отчет на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
 2010 г.
Годишен финансов отчет и одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
  2009 г.
 Годишен финансов отчет  на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Финансови отчети по образец на КФН на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".
Одиторски доклад на Доброволен пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт".